Kosciuszko Foundation Poland - Kontakt

Dr Grażyna Czetwertyńska
Prezes Zarządu

Fundacja Kościuszkowska Polska
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
(BUW - Warsaw University Library)


Tel. +48 22 621-7067
Email: warsaw@thekf.org