Kosciuszko Foundation Poland - Nagroda Bohdana i Zygmunta Janczewskich

NAGRODA BOHDANA I ZYGMUNTA JANCZEWSKICH

O Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich mogą ubiegać się autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski.

Więcej informacji na temat konkursu: https://kfpoland.org/Nagroda-Janczewskich-PL-1jancz

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich została ufundowana przez znanego androloga, 
śp. Zygmunta Janczewskiego, byłego profesora Akademii Medycznej w Warszawie. Prof. Janczewski postanowił, że nagroda będzie przyznawana co dwa lata polskiemu lekarzowi posiadającemu obywatelstwo polskie i zamieszkałemu stale na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Administrowanie konkursem prof. Janczewski powierzył zespołowi Fundacji Kościuszkowskiej.

Od 2004 roku Fundacja przyznaje więc Nagrodę w wysokości do 10 000 USD autorom najwybitniejszych, oryginalnych prac z zakresu medycyny klinicznej. Prace muszą być publikowane w światowych czasopismach medycznych, w języku angielskim, w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody. O Nagrodę mogą ubiegać się autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski. Nagroda może również być przyznana za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w zagranicznym ośrodku naukowym.


Kapituła


W kapitule przyznającej nagrodę są:

  • prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Przewodniczący Kolegium Nagrody im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich na kadencję 2018/19,
  • prof. dr Ewa Radwańska, Rush University Medical Center, Chicago, IL, Członek Rady Nadzorczej Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (Trustee of the Kosciuszko Foundation)
  • Prof. dr hab. Piotr Czauderna, Prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).
  • prof. dr hab. Waldemar Kostewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
  • prof. dr hab. Maciej Krzakowski, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa,
  • prof. dr hab. Witold Rużyłło, Instytut Kardiologii Im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Anin,
  • prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,email: warsaw@thekf.org

Dr Grażyna Czetwertyńska, tel: +48 (22) 621-7067